Badstraat 38 - 2225 BM Katwijk - Tel: 0714072127 - Postadres: Postbus 74 - 2220 AB Katwijk - email:

Quiz-Avond

Eens per 4 weken is er op maandag een Quiz-Avond in The Pocket.

Korte beschrijving:

Zes speelronden met diverse onderwerpen met elk 10 vragen. Teams bestaan uit max. 5 spelers, grotere teams mogen wel maar krijgen een handicap van één punt aftrek per ronde per extra teamlid. Inschrijfkosten bedragen 10 euro per team en dit geld wordt volledig uitgekeerd in prijzengeld. Het gebruik van mobiele telefoons is verboden. Bij overtreding tellen de punten van de desbetreffende ronde niet mee.

Verdeling prijzengeld:
t/m 10 teams, 1e 50%, 2e 30%, 3e 20%.
11 t/m 15 teams, 1e 40%, 2e 30%, 3e 20%, 4e 10%.
16 t/m 20 teams, 1e 30%, 2e 25%. 3e 20%, 4e 15%, 5e 10%.

De eerst volgende Quiz-Avond is maandag 4 juni, aanvang: 20.00 uur, klaar vòòr 23.00 uur.
De data van de overige Quiz-Avonden zijn te vinden in onze evenementen agenda.


Alle informatie gegeven op www.thepocket.nl is onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten worden verbonden. © 2007-2017 The Pocket